Zápis ze 7. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 26.1.2007 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

Omluveni: Mgr. A Škrobánková, Mgr. T. Sýkorová, Mgr. K. Váňová, Mgr. Z. Hrstka

Za jiskřivého mrazivého dopoledne se v Brně schází část psychoonkologické sekce, která ještě dokázala odolat viróze, a projednává tyto otázky:

 1. Účast sekce na OHD
  Aby byl naplněn záměr členů naší sekce vystoupit v bloku na OHD, byli vyzváni všichni kolegové, aby do 25.února 2007 poslali na e-mailovou adresu L. Kalvodové (lkalvod@fnbrno.cz):
  • 5-ti minutovou prezentaci na téma, které jim je známo už půl roku
  • abstrakt, který v pár větách velmi stručně shrne prezentaci + dvě, tři klíčová slova
  Hlavním koordinátorem a lobistou pro nás je Mgr. A. Škrobánková
  Pozn. Kdo z vás zapomněl, jaké téma zpracovává, napište, zavolejte do Brna.
 2. Předatestační příprava
  Již na dvou setkáních sekce jsme probírali velmi ožehavé téma obtížného plnění všech předatestačních povinností pro klinické psychology, kteří jsou na plný úvazek zaměstnáni na onkologických, tudíž somatických pracovištích. Dnešní rozhodnutí sekce je v tom smyslu, že vyvoláme pracovní schůzku s vedoucími představiteli atestačního řízení, tedy s dr. J. Ženatým a dr. D. Krejčířovou s cílem získat podrobnější informace pro ty naše kolegy, kteří nejsou ještě atestováni. Předpokládáme, že se schůzky zúčastní dva až tři kolegové-vyjednávači. Počítáme, že se pokusíme o setkání s Prahou v únoru či v březnu t.r.
 3. Prosba na vedení ČOS
  Před časem jsme na linkos vyvěsili prosbu pro všechny kolegy – klinické psychology, kteří pracují na nějaký úvazek na klinikách a onkocentrech, ale dosud naprosto žádná odezva. Chceme tedy požádat oficiální cestou přes vedení ČOS přednosty a primaře, aby nám zjevili, zda mají na svých pracovištích psychologickou odbornou pomoc a péči a v jaké formě. Jde nám hlavně o to, abychom laické veřejnosti dali možnost obrátit se na psychologa na onkologii, netoužíme ty, kteří vysloveně nechtějí být v ČOS, přemlouvat ke spolupráci.

Na závěr jen připomínka:
Příští výjezdní zasedání valné hromady bude v pátek 30.března 2007 v hospici Litoměřice. Naše milá kolegyně Mgr. Klára Váňová se na nás všechny těší už teď.

zapsala: L. Kalvodová

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter