Zápis ze zasedání Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ze dne 27. 6. 2023 v Olomouci

Účast: Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Libuše Kalvodová, Kristína Tóthová (vzdáleně).

Body programu:

  1. Plánování psychoonkologického sympózia na září 2023 – doladění administrativních záležitostí a podpora zvaní na konferenci. Zhodnocení aktuálního množství registrovaných (aktuálně už 80 osob z odborných kruhů).
  2. Pokračování diskuze k oslovení nových členů sekce – rekapitulace k aktualizaci psychoonkologické mapy, diskuze k tématu: kdo se ozval a je aktivní, kdo neodpovídá. Následná schůzka s psychology pracujícími s onkologicky nemocnými v Olomouci
  3. Diskuze k možnostem skupinové terapie onkologicky nemocných - možnosti, kapacity, srovnání benefitů a zkušenosti ze zahraničí. Limity tohoto druhu práce u pacientů s generalizovaným onemocněním.
  4. Oblast prevence vyhoření – otevření tématu vyhoření jako reálného tématu v oblasti práce s onkologicky nemocnými. Diskuze na možnostmi potenciálních intervenčních programů.
  5. Psychologická část Brněnských onkologických dnů – možnosti pozvání kolegů ze sekce k účasti. Oslovení členů výboru sekce.
  6. Výuka psychoonkologie – koordinace k nadcházející výuce psychoonkologie na Univerzitě Karlově v Praze, která začne v říjnu 2023 (druhý ročník).
  7. Kniha Rakovině v rodině – diskuze nad možnosti propagace, konkrétní akční plán s využitím podpůrných nástrojů.
  8. Cíle sekce na následující období – znovu projití si cílů sekce a potvrzení jejich kontinuálního plnění.
Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí