Zápis ze zasedání výboru Psychoonkologické sekce ČOS z 30. 11. 2018 v Praze

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová,
Omluveni: Petra Nováková, Pavla Lhotová.

Obsah zasedání:

  • Širší diskuze na téma úspěšného psychoonkologické sympozia v Liberce a také budoucnosti psychoonkologie v ČR.
  • Definováno datum příštího Psychoonkologické sympozia na 11. září 2019. V detailu bude upřesněno příště.
  • Definováno datum další valné hromady na 22. února 2019. Místo u Libuše Kalvodové, v detailu bude upřesněno.
  • Širší rozprava nad projektem psychoonkologické prevence. Otevřena možnost aktivního zapojení členů psychoonkologické sekce. Nastavena detailnější komunikační provázanost mezi chystanými tématy a činností členů sekce. Martin Pospíchal zaslal na členy výboru témata chystaných webových seminářů z dalších fází projektu k jejich možné zapojení či připomínkování.
  • Diskutována aktuální situace psychoonkologického centra v Plzni (Vlasta Romanová).
  • Nastavení další kroků směřujících k úspěšnému vydání společné knihy. Otevřena možnost oslovení menších vydavatelství. Rozbor možné užitečnosti sestavení marketingového plánu pro propagaci knihy a dalších podpůrných argumentů pro vydavatel.
  • Probírané kazuistiky v rámci společné diskuze nad odbornými tématy, reflexe a další dílčí témata.