Leukemie (C91-C95)

Leukemie není jedním onemocněním. Jde o skupinu nemocí s různou prognózou, které se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve. V podstatě jde o zhoubný nádor (někdy se nepříliš přesně uvádí, že jde o rakovinu) bílých krvinek, tedy jedné ze složek imunitního systému člověka. Mluvíme o 4 hlavních typech leukemií: Akutní myeloidní leukemie (AML), Chronická myeloidní leukemie (CML), Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) a Chronická lymfatická leukemie (CLL).

V této kapitole najdete informace o leukemii u dospělých, ale i o leukemii v dětském věku. Články obsahují informace o výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě leukemie. Odborné články jsou napsány předními lékaři, kteří tuto nemoc léčí. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké a také odkazy na další informace na internetu.

  • Světový den lymfomu připomíná zákeřnou nemoc

    Datum: 16. 9. 2013

    15. září si v desítkách zemí připomínají Světový den lymfomu. V roce 2004 jej vyhlásila mezinárodní nezisková pacientská organizace Lymphoma Coalition s cílem zvýšit povědomí o maligním lymfomu a o příznacích onemocnění a přispět tím ke správné a včasné diagnóze a úspěšné léčbě. Maligní lymfomy, mezi které patří Hodgkinův lymfom, Ne-Hodgkinovy lymfomy a chronická lymfatická leukémie, jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně jimi onemocní téměř 2500 lidí, což znamená, že každé 4 hodiny je diagnostikován nový nemocný.

    čtěte dál about Světový den lymfomu připomíná zákeřnou nemoc