Zhoubné nádory průdušek, plic a pohrudnice (C33-34)

Zhoubné nádory plic a průdušek jsou nejčastější ze všech nádorů v oblasti dýchacích cest. Jedním z nejčastějších onemocnění plic zhoubným nádorem je bronchogenní karcinom. Maligní nádory plic se podle biologických vlastností a histologické skladby dělí na dvě skupiny: nádory malobuněčné a nádory nemalobuněčné. Bronchogenní karcinom je nejčastější zhoubný nádor u českých mužů a o čtvrtý nejčastější zhoubný nádor u žen.

K nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří kuřáctví tabákových výrobků, zejména cigaret. Více než 95% mužů a 80% žen, kteří touto chorobou onemocní, jsou současnými nebo bývalými kuřáky. Prevencí zhoubného nádoru plic a průdušek je nekouřit.  Další informace o prevenci nádorů plic najdete v části Prevence.  Více o kouření a léčbě závislosti na tabáku najdete také v části PREVENCE.

Maligní pleurální mezoteliom (MPM) je nádor, který vychází z pleury. Incidence je v současnosti u mužů odhadována 10–66/1 000 000 u žen 1–25/1 000 000. Rizikovým faktorem pro vznik mezoteliomu je práce s azbestem. Muži mají asi 3x větší pravděpodobnost onemocnění než ženy.

V této kapitole najdete informace o zhoubném nádoru průdušek a plic a o maligním pleurálním mezoteliomu, výskytu, prevenci, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány odborníky na léčbu této diagnózy. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na další informace na internetu a aktuální články.

Kam dále