Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů, knih a internetových stránek, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Knihy

Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009
Autoři: Ladislav Dušek
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2010
Stránky: 496
ISBN: 978-80-247-3244-2
Epidemiologie v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 1999
Stránky: 63
ISBN: 80-7254-040-8

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Časopisy specializující se na diagnostickou a prediktivní onkologii

Cancer Causes & Control
online archiv Vol.1 1990-
Vydavatel: Springer, Rapid, Lippincott-Raven, Dordrecht, od 1999 Kluwer Academic Publishers; od 2005
Periodicita: 6x, od 2000 10x, od 2010 12x
ISSN: 0957-5243
Cancer Control: Journal of the Moffitt Cancer Center
online archiv Vol.6 1991-
Vydavatel: The Moffitt Cancer Center
Periodicita: různá, od 2005 4x za rok
ISSN: 1073-2748
ISSN (el.): 1526-2359
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
online archiv Vol.1 1991-, online verze 1999-
Vydavatel: Philadelphia, Pa. : American Association for Cancer Research
Periodicita: 6x, od 1994 8x, od 1996 - 12x, Suppl.
ISSN: 1055-9965
ISSN (el.): 1538-7755
Cancer Epidemiology:  the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention
Vol.26, No.1, 2002- , navazuje na Cancer Detection and Prevention
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1877-7821
ISSN (el.): 0165-4608
Current Problems in Cancer
online archiv Vol.1 1976-, online verze 2001-
Vydavatel: Mosby, od 2004 Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0147-0272
ISSN (el.): 1535-6345

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Cancer Mondial
Přináší informace o celosvětovém výskytu onkologických onemocnění.
Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Národní onkologický registr na ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
Na webových stránkách ÚZIS najdete obecnou charakteristiku Národního onkologického registru, Metodický pokyn k vyplňování tiskopisu Incidence a léčba novotvaru, adresář Rady NOR a publikace NOR.
Technologický projekt NOR
Na hlavním portálu Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy najdete základní informaci k Technologickému projektu NOR, který představuje změnu elektronického uložení dat a přenesení z lokálních databází do jedné centrální databáze NOR. Technický projekt NOR je dostupný pouze s použitím bezpečnostního certifikátu, nebo na jméno a heslo. Národní onkologický registr je celoplošným populačním registrem. Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Od té doby se systém NOR neustále po odborné i technologické stránce zdokonaluje.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy