volby 2019

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Ferdinand Třebický

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru a revizní komise ČOS.

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Přítomni: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová

Instrukce k volbám 2019

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11. prosince 2018 o konání voleb pro období 2019 až 2023. Volby do výboru České onkologické společnosti (voleno bude 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleny budou 3 osoby) budou na jaře 2019. Volby proběhnou kombinovaně, jednokolově. Členové, kteří mají v centrální evidenci členů České lékařské společnosti uvedenu e-mailovou adresu budou volit ELEKTRONICKY a členové ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu budou volit KORESPONDENČNĚ. V modulu VOLBY 2019 na Linkos naleznou voliči seznam členů volební komise, přesný harmonogram voleb a instrukce dle druhu volby.