Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Ukončena činnost k 23.5.2023

S mohutný průnikem molekulární medicíny do klinické onkologie roste i potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie Vychází zejména z každodenní potřeby klinických onkologů a rovněž z výzkumného zaměření předních onkologických center v České Republice. Sekce byla založena při ČOS ČLS JEP s ohledem na klinické dopady nových molekulárních prediktorů a také s vědomím, že pouze marker aplikovaný do klinické praxe má opravdovou prognostickou či prediktivní sílu.