Nová sekce ČOS - Sekce podpůrné léčby - výzva členům

Vážené kolegyně, vážení a milí kolegové,

rád bych vás informoval, že na jednání výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P dne 24. 10. 2017 byl schválen vznik nové sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP.

Tato sekce se bude zabývat podpůrnou léčbou v celé její šíři. Všichni víme, že osud pacienta často závisí nejen na správné onkologické léčbě, ale v nemalé míře na tlumení nežádoucích účinků této léčby a na zachování dobré kvality života. V současném obrovském rozvoji biologické a imunologické léčby přicházejí i nové, často dříve neznámé, nežádoucí účinky, kterým musíme čelit.

Věřím, že vás tato problematika zaujme a předpokládám, že je již nyní součástí vaší lékařské praxe.

V prvních měsících roku 2018 proběhnout volby do výboru nové sekce.  

Předem vás chci upozornit, že se v žádném případě nechci stát vedoucím této sekce, jde mi o zaměření větší pozornosti na tuto problematiku ve světle nových poznatků ku prospěchu našich nemocných.

Přihlášku, prosím, zašlete na přihlášce do ČLS, na které uvedete, že již jste členy ČOS a že máte zájem pracovat v Sekci podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v nové sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby.

Prosím o zaslání přihlášek do 15. ledna 2018, abychom pak mohli zvolit vedoucího sekce, samozřejmě nové přihlášky se v budoucnosti mohou posílat kdykoliv.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP

Klíčová slova
nežádoucí účinky