Zápis z jednání výboru Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP 5. 9. 2022, Praha

Dne 5. září zasedal výbor Psychoonkologické sekce ČOS. Po odstoupení dosavadní předsedkyně proběhla ve výboru dovolba předsedy. Předsedou výboru sekce byl zvolen do dalšího řádného termínu voleb PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. 

Účast: Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Kristína Tóthová

Body programu:

  1. Reflexe covidového období – rekapitulace proběhlých aktivit, specifika covidové zátěž pro onkologické pacienty a související témata.
  2. Plánování psychoonkologického sympózia na rok 2023 – termín pro nadcházející 9. sympozium byl zvolen na 20.9.2023 s pravděpodobným místem konání Praha. Téma sympozia: „Emoce jako součást onkologického onemocnění“
  3. Volba nového předsedy sekce. Jednohlasně byl zvolen PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. s účinností od 6.9.2023
  4. Diskuze k oslovení nových členů sekce – úkol pro všechny členy, zamyslet se nad nabídkou, kterou sekce pro nové členy má. Dále v případně možností oslovit psychology pracující s onkologicky nemocnými k aktivní účasti v sekci.  Otevření možnosti on-line aktivit a seminářů pro zájemce.
  5. Diskuze k výuce Psychoonkologie na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci IPVZ v Praze. Prověření akreditace těchto přednášek pro klinické psychology v rámci celoživotního vzdělávání.
  6. Projekt „Rok psychoonkologické prevence“ – představení projektu, projekt byl sekcí schválen a společnými silami se pokusí (dle svých možností) členové zajistit finanční i následně realizační podporu projektu.
  7. Cíle sekce na následující období – prodiskutován návrh cílů pro následující období.
Klíčová slova
Psychoonkologie