doxorubicin

Jak lék funguje

Doxorubicin je antracyklinové protinádorové antibiotikum
Antracykliny mají několik mechanismů účinku.

 1. Nevýznamnějším je blokáda enzymu topoizomerázy II. Topoizomerázy jsou enzymy, které se podílejí na změnách v prostorovém uspořádání DNA při její replikaci (kopírování) před dělením buňky. Při blokádě topoizomerázy II se nespojují jednotlivé částu DNA a ta se rozpadá.
 2. Antracyklinová antibiotika také tvoří interkalační vazby s DNA, to je pevné spojení obou vláken DNA. To vede ke zlomům molekuly DNA a k poruchám transkripce („kopírování“ úseku DNA do RNA) i replikace („kopírování“) DNA před rozdělením buňky.
 3. Třetím cytotoxickým účinkem je vznik volných radikálů.

Jak se lék podává

Podává se ve formě nitrožilní infúze Pokud se při podání dostane mimo žílu, může způsobit místní zánět až odumření postižené tkáně. Při některých formách karcinomu močového měchýře může být doxorubicin podán cévkou do močového měchýře. Může poškodit srdeční sval, proto je před zahájením léčby a v jejím průběhu nutno kontrolovat srdeční funkce.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

 • Leukemie
 • Maligní lymfomy
 • Mnohočetný myelom
 • Nádory plic, pleury a mediastina
 • Ostatní
 • Sarkomy měkkých tkání
 • Zhoubné gynekologické nádory
 • Zhoubné nádory hlavy a krku
 • Zhoubné nádory jater, žlučníku a žlučových cest
 • Zhoubné nádory ledvin a močového měchýře
 • zhoubné nádory mozku a CNS
 • Zhoubné nádory prostaty
 • Zhoubné nádory prsu
 • Zhoubné nádory trávicí trubice
 • Zhoubné nádory varlat
 • Zhoubné nádory žaludku

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Zařazení léčivé látky v Zásadách cytostatické léčby ČOS

Poznámka

Na terapii doxorubicinem reaguje široké spektrum solidních nádorů a hematologických malignit. Přípravek se obvykle používá při léčbě těchto tumorů: karcinom prsu, karcinom plic, karcinom ovaria, karcinom močového měchýře z přechodných buněk, neuroblastom, Wilmsův tumor, sarkomy měkkých tkání, osteosarkom, akutní lymfocytová-lymfoblastová leukémie, akutní myeloblastická leukémie, non-Hodgkinský lymfom, Hodgkinova choroba, karcinom štítné žlázy, karcinom endometria, karcinom v oblasti hlavy a krku, karcinom žaludku, primární hepatocelulární karcinom, karcinom varlat, nonseminom, karcinom prostaty, Ewingův sarkom, rhabdomyosarkom, mnohočetný myelom, chronické leukémie