Paliativní a terminální péče

Jedním z úkolů Národního onkologického programu České repuliky je zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči. Podpořit rozvoj domácí péče. Sledovat stav kvality života a léčby bolesti nemocných s pokročilými zhoubnými nádory. Česká onkologická společnost úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny a dalšími odbornými aktivitami, které mají za cíl zlepšit kvalitu života terminálně nemocných. Směrem k onkologickým pacientům a jejich blízkým nabízí ČOS na svých stránkách také informace o paliativní medicíně, hospicích, léčbě bolesti a poskytuje psychoonkologickou pomoc

Klíčová slova
Paliativní medicína