Lymfomy (C81-85)

Lymfom je obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému. Jako lymfomy se označují nádory, které pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek, nazývaného lymfocyty. Všechny lymfocyty v lidském těle tvoří spolu s mízními uzlinami a ostrůvky lymfocytů prakticky ve všech orgánech lymfatickou tkáň. Do tohoto systému počítáme ještě slezinu, a orgány, kde lymfocyty vznikají a dozrávají – kostní dřeň a thymus (brzlík).

Základní členění rozděluje lymfomy na Hodgkinské a non-(ne)-Hodgkinské. Buňky lymfatického systému se nekontrolovaně množí – postižená uzlina, nebo skupiny uzlin se začnou zvětšovat a přestávají sloužit organizmu jako celku a ztrácejí své původní funkce. Protože je lymfatická tkáň přítomna v celém těle, může nemoc postihnout i jiné orgány mimo uzliny.

V této části najdete informace o maligních lymfomech u dospělých, dospívajících a u dětí, jejich výskytu, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány předními odborníky v léčbě této diagnózy. Dalšími informacemi jsou informace o výskytu diagnózy v České republice, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na webové stránky a aktuální články.

Kam dále