Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG

Ukončena činnost k 23.5.2023

Onkogenetická pracovní skupina vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.P. na konci roku 2006. Pracovní skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů. Výstupem práce pracovní skupiny jsou doporučení pro postupy u možných geneticky podmíněných stavů, které by mohly vést k rozvoji zhoubného nádoru.

Mimo informací umístěných na stránkách sekce najdete na Linkos i další informace o genetických a rodinných rizicích vzniku nádorů pro odborníky i pro laiky.