Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 883 zrušit všechny filtry
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petruželka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stankušová, Přibylová, Finek, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté: dr.Matějka, dr.Skála
 • Omluveni: Aschermannová

Nový výbor zvolil funkcionáře ČOS. Před volbou funkcionářů profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. odstoupil z nově zvoleného výboru. Do výboru tak postoupil další člen podle celkového součtu hlasů v obou kolech MUDr. Vladimíra Stáhalová.
Funkcionáři výboru byli v tajném hlasování zvoleni jednomyslně.

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrhámová, DrSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pokladník: prim MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.
Členové: MUDr. Karel Cwiertka
  doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
  doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Vladimíra Stáhalová
  MUDr. Hana Stankušová
  doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
  doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
  prim. MUDr. Alena Jelínková
  MUDr. Olga Přibylová
  doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, prof.MUdr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
 • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
 • Nepřítomen: MUDr.Josef Drbal
 • Přítomni: Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., Prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., Prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., Doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., Prim.MUDr.Jan Fischer, Prim.MUDr.Alena Jelínková, As.MUDr.Olga Přibylová
 • Omluveni: Doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., Prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: Doc.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc., Prim.MUDr.Hana Stankušová, Doc.MUDr.Petera,CSc., MUDR.Wieslav Stronzdala, MUDr.Kubecová
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
 • Omluveni: MUDr.Josef Drbal, prim.MUDr.Jan Fischer
 • Přítomní: Prof. Klener, Prof. Vorlíček, Doc. Petruželka, Doc. Žaloudík, Prim. Fischer, Dr. Jelínková, Dr. Přibylová, Doc. Eckschlager
 • Omluveni: prof. Koutecký, prim. Šmelhaus
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., doc.MUDr.Eckschlanger,CSc.
 • Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: doc.MUDr.Jaroslav Novák, CSc., Ph.Dr.Lubomír Houdek, ředitel nakladatelství GALEN
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
 • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc.
 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.,MUDr.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová
 • Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc. prof.MUDr.Svoboda,DrSc. doc.MUDr.Rob,CSc.
 • Přítomní: Prof.Klener, Prof.Vorlíček, Prof.Koutecký, Doc.Petruželka, Doc.Žaloudík, Prim.Fischer, Prim.Šmelhauz, Prim.Jelínková, Dr.Přibylová, Dr.Drbal
 • Přítomní: Prof. Klener, Prof. Vorlíček, Prof. Koutecký, Doc. Petruželka, Prim. Fischer, Dr. Jelínková, Dr. Přibylová, Prim. Šmelhauz
 • Omluveni: Doc. Žaloudík, Dr. Drbal
 • Hosté: Doc. Eckschlager, Nám. Ministra zdravotnictví Dr. Malina, Za VZP Dr. Pečenka, Doc. Němeček
 • Přítomni: prof. Klener Pavel, Doc. Petruželka Luboš, MUDr. Drbal Josef, MUDr. Jelínková Alena, as. Přibylová Olga, MUDr. Šmelhaus Vratislav, prof. Vorlíček Jiří, Doc. Žaloudík Jan, MUDr. Fischer Jan
 • Omluven: prof. Koutecký Josef
 • Přítomni: prof. Klener Pavel, Doc. Petruželka Luboš, MUDr. Drbal Josef, MUDr. Jelínková Alena, prof. Koutecký Josef, as. Přibylová Olga, MUDr. Šmelhaus Vratislav, prof. Vorlíček Jiří, Doc. Žaloudík Jan
 • Nepřítomni: MUDr. Fischer Jan