Psychoonkologie na XXI. Olomouckých hematologických dnech

Díky vstřícnosti organizátorů, zvláště p. prof. MUDr Karlu Indrákovi, DrSc. se členové sekce psychoonkologie prezentovali na XXI. Olomouckých hematologických dnech s ucelenou škálou sdělení. Velmi nás potěšila bohatá diskuse i žádosti o poskytnutí některých prezentací na pracoviště, kde není přítomen psycholog. Dá se říci, že vlastně poprvé byl takto uceleně koncipován pohled na práci klinického psychologa na onkologickém a hematoonkologickém pracovišti. Předkládáme tedy široké odborné veřejnosti k nahlédnutí prezentace v tom pořadí, jak je vyslechli účastnící sekce Psychologie, kvality života, komunikace.

Možnosti psychologie v hematoonkologii a onkologii Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup
Alexandra Škrobánková:
Možnosti psychologie v hematoonkologii a onkologii
Irena Vlčková:
Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup
Psychologie zvládánínádorových onemocnění Komunikace zdravotníků s onkologickými pacienty
Zdeněk Hrstka:
Psychologie zvládánínádorových onemocnění
Libuše Kalvodová:
Komunikace zdravotníků s onkologickými pacienty
Kvalita života onkologických pacientů
Karolína Otevřelová:
Kvalita života onkologických pacientů