Pomoc pacientům a jejich blízkým

Psychologickou pomoc pacientů, jejich rodinám a přátelům poskytuje Psychoonkologická sekce ČOS v části pro pacienty. Pacienti a jejich blízcí zde najdou psychologickou poradnu, články o psychice nemocného, mapu psychoonkologické péče ČR s kontakty na psychology a články o psychologické péči na pracovištích členů sekce.