Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 22. 6. 2018 - Tagrisso a Javlor

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 22. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Tagrisso a Javlor.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 27. 6. 2018 - pdf soubor

Ve shodě s Hodnotící zprávou Česká onkologická společnost považuje Tagrisso (osimertinib) za účinnou a relativně netoxickou léčbu pro pacienty s progresí po předchozí léčbě TK inhibitory erlotinibem, gefitinibem nebo afatinibem a s prokázanou mutací T790M. Terapie je tedy určená pro skupinu pacientů vybranou podle zásad "tailored therapy". Tato skupina je relativně malá. Nepřísluší nám posuzovat ekonomické parametry léčby a respektujeme úlohu SÚKL v rámci finančně udržitelné farmakoterapie, nicméně u osimertinibu lze předpokládat relativně nízký dopad do rozpočtu. Vyzýváme proto účastníky jednání k rychlé dohodě, aby lék co nejdříve získal úhradu pro klinickou praxi.

Česká onkologická společnost doporučuje, aby léčba Javlorem by měla být dostupná i pro pacienty s karcinomem močového měchýře, kteří již byly léčení neoadujvantní chemoterapií. V této indikaci došlo k domluvě s VZP, která léčbu hradí i v těchto případech

Klíčová slova
SÚKL