Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 10. 8. 2018 - Egistrozol

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. 8. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Egistrozol.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 13.8. 2018 - pdf soubor

Česká onkologická společnost nesouhlasí s navrženým stanovením úhrady. Inhibitory aromatázy jsou dnes dle našich i světových doporučení jedním z léků první volby u pacientů s metastatickým karcinomem prsu i v adjuvanci.

Vazba úhrady na tamoxifen není racionální, a to ani při zvážení již nízké ceny inhibitorů aromatázy a faktu, že nyní je v ČR masivní výpadek v dodávkách tamoxifenu.

Klíčová slova
SÚKL