Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 20. 6. 2018 - Xalkori a Mitomycin

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 20. 6. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Xalkori a Mitomycin.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 20. 6. 2018 - pdf soubor

Česká onkologická společnost apeluje na SÚKL, aby urychlil schválení úhrady pro léčivý přípravek Xalkori (crizotinib).

Žádost o úhradu byla podaná prosinci 2015, v březnu 2018 držitel registrace aktualizoval žádost o úhradu z důvodu doplnění nových OS dat. Doposud nebyla zveřejněna příslušná hodnotící zpráva.

ČOS se k účinnosti léku vyjádřila již v srpnu 2017 - v závěru tohoto stanoviska uvádíme, že pacienti s ALK+ NSCLC mají jen omezené stávající možnosti trvale hrazené léčby, která není cílená a nedosahuje dostatečných výsledků. Populace pacientů vhodná pro léčbu crizotinibem je velmi malá, odhadována na 20 až 30 pacientů za rok. Crizotinib je součástí českých i zahraničních doporučených postupů (ESMO, NCCN, Modrá kniha).

  • 20. 6. 2018 Mitomycin

Stanovisko České onkologické společnosti k dostupnosti léku mitomycin C.

ČOS obdržela vyjádření od společnosti NORDIC pharma, že od ledna 2019 dojde k výpadku dodávání mitomycinu C. Mitomycin C je v onkologii základním lékem, který je součástí několika režimů kurativní a paliativní léčby (viz tabulka níže). Dostupnost mitomycinu C je tedy ve veřejném zájmu. Pokud současný dodavatel přestane lék na český trh dodávat, bude nezbytné zajistit dovoz náhradního přípravku se stejnou účinnou látkou. V následujících tabulkách jsou uvedeny základní indikace léku v léčbě solidních nádorů podle aktuálního vydání Modré knihy ČOS.

Mitomycin

Indikace

Režim

Anální karcinom

Lék volby pro chemoradioterapii, v kombinaci s 5-fluorouracilem

Nemalobuněčný plicní karcinom

Možnost kombinované chemoterapie (cisplatina/ifosfamid/mitomycin)

Karcinom děložního hrdla

Jedna z možností terapie 2. linie

Karcinom močového měchýře

Cytostatikum první volby pro intravezikální terapii

Spinocelulární zhoubný nádor neurčené primární lokalizace

Jedna z možností terapie, v kombinaci s 5-fluorouracilem

Klíčová slova
SÚKL