Přehled stanovisek ČOS ke správním řízením SÚKL do 5. října 2017

Výbor České onkologické společnosti zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. 5. října bylo vydáno stanovisko k PMS-TESTOSTERONE.

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 5. 10. 2017 - pdf soubor

STANOVISKA VYDÁNÁ V ZÁŘÍ/ŘÍJNU 2017

Česká onkologická společnost doporučuje plnou úhradu přípravku PMS-Testosterone. V současnosti chybí na trhu plně hrazený přípravek pro pacienty po bilaterální orchiektomii, přitom tato léčba je pro ně životně důležitá a nenahraditelná.

Klíčová slova
SÚKL