olaparib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Vlivem některých léků nebo jiných látek dochází k přerušení (zlomu) řetězce DNA. Buňka dokáže tyto zlomy opravit, k opravě je nutná aktivita skupiny enzymů PARP. PARP se po dokončení svého úkolu od DNA odděluje, aby uvolnil místo dalším reparačním enzymům.
  • Olaparib se váže na PARP, tím brání jeho odloučení a dokončení reparace. Při replikaci DNA při dělení buňky dochází v tomto místě ke zlomu druhého řetězce (dvojitý zlom). Buňky dokáží opravit i dvojitý zlom k tomu potřebuje funkční geny BRCA. Při mutaci genu BRCA nedokáže buňka dvojitý zlom správně opravit (např. se napojují nesprávné konce), DNA je nestabilní a po několika děleních se hroutí.
  • Olaparib se používá po léčbě platinovým cytostatikem, k mechanismům účinku platiny patří vznik zlomů DNA.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Tobolky nebo tablety (nelze je vzájemně zaměňovat) užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě
  • Užívá se alespoň jednu hodinu po jídle, jíst nejlépe až dvě hodiny po užití přípravku.
  • Během léčby olaparibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Během léčby olaparibem byly hlášeny případy tělesné slabosti, únavy a závratí. Pokud se tyto stavy rozvinou, je při řízení nebo obsluze strojů nutná obezřetnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).