Adresář sekce

Níže budou v abecedním pořadí uváděni lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci, členové ČOS, kteří projeví zájem o práci v sekci a řádným způsobem se přihlásí za člena sekce.  

LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce podpůrné léčby
MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
FN Plzeň, Hematologicko-onkologické odd.
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, člen výboru ČOS
Sekce ČOS: Sekce podpůrné léčby

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.