Činnost a cíle

(schválena na výboru ČOS dne 19.6.2012)

Idea vzniku Sekce preventivní onkologie při ČOS vychází z Národního onkologického programu České republiky. 

V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění bezmála každý třetí občan, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je třeba systematicky, srozumitelně a pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence.

Primární prevence znamená odstraňovat ze životního stylu a prostředí rizikové faktory, které prokazatelně vedou ke zvýšenému výskytu zhoubných nádorů. Jde především o boj proti kouření, alkoholismu, nezdravé výživě, některým virovým infekcím, kontaminaci životního prostředí kancerogenními látkami. Je potřeba vést občany k odpovědnosti za vlastní zdraví.

Sekundární prevence znamená časný záchyt nádorového onemocnění preventivními onkologickými vyšetřeními. Čím je zachyceno časnější stadium onemocnění, tím jsou lepší výsledky léčby a nižší náklady.

Nedostatky současného stavu: V současné době se řeší vše v rámci jednotlivých odborností, které se ale nikde neprotínají- např. lékaři, kteří se zabývají kolorektálním screeningem netuší nic o tom mamárním, sledování osob s familiární polypózou navrhují gastroenterologové a jinak přistupuje k diagnóze genetická společnost, primární prevence je zcela oddělená resp. se neřeší vůbec.

Záměr: dobrovolná společná platforma pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí a kteří převezmou koordinaci onkopreventivních aktivit. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností.

Sdružuje lékaře prvního kontaktu, specialisty (gastroenterology, gynekology, dermatology, pneumology, mamology, urology, onkology….), sestry, nelékařské obory, vědce, studenty LF, biostatistiky…

Oblast zájmu = jednotlivé pracovní skupiny:

 • Screeningové programy- kolorektální mamografický, cervikální…
 • Prekancerózy (nejen screeningové)- diagnostika (vyšetřovací metody- endoskopické, zobrazovací, laboratorní) a jejich řešení
 • Programy pro vysokorizikové osoby- hereditární a familiární zátěž, chemoprevence
 • Ambulance prvního kontaktu, preventivní onkologická ambulance
 • Primární prevence (poradny)- výživa, kouření pohybová aktivita
 • Výzkum- prediktivní faktory
 • Biostatistika a epidemiologie
 • Výchova mládeže

Krátkodobý cíl ( rok 2012/2013)

 • Sjednotit odborníky různých specializací, kteří se zabývají problematikou, pod záštitou ČOS
 • Vytvořit „výbor“ ze zástupců jednotlivých pracovních skupin
 • Vyčlenit prostor na webových stránkách „linkos“
 • Komunikovat s médii- 1x měsíčně stručná prezentace na různá témata onkologických rizik. Důraz je kladen na vedení k odpovědnosti za své zdraví.
 • Zapojit studenty LF dobrovolníky pro komunikaci s veřejností- vytvoření základny mezi studenty LF.
 • Vytvořit kreativní a zábavný web s poradnou a možností kontaktu na telefonní lince pro laickou veřejnost, který by měl přesně vydefinovaný obsah pro jednotlivce (manuál podle věkových kategorií a pohlaví)
 • BOD 2013 – blok sekce preventivní onkologie
 • Jednodenní semináře pro praktické lékaře a sestry- stručné a praktické přehledy problematiky
 • Jednodenní semináře pro učitele- onkologická prevence na školách, spolupráce s pedagogickou fakultou

Dlouhodobý cíl

 • Podpořit zřízení konzultační ambulance preventivní onkologie v rámci KOC
 • Proškolit lékaře v jednotlivých KOC, kteří se budou problematice věnovat
 • Společné granty s preventivní problematikou– zapojit více pracovišť
 • Zapojit se do programů EU (rok 2012 a 2013 jsou rokem péče o zdraví), WHO…
 • Získávat prostředky od vhodných sponzorů na tisk materiálů, videofilmy, zaplatit vysílání v TV
 • Zřídit Centrum preventivní onkologie v ČR
 • Intenzivní a systematický styk s médii
 • Vyvíjet tlak na zákonodárce- např zapojit se do plánu seminářů v parlamentu
 • Vstoupit do jednání s plátci zdravotní péče (ZP)
 • Vydávat vlastní časopis ? nebo dávat na web odkazy s preventivní tématikou z jiných odborných časopisů (vlastní časopis- analogie Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention )
 • Zábavnou a poutavou formou získat občany pro preventivní programy- Průkaz absolvování preventivních prohlídek, „Mamba klub“ ( had = kolonoskop) atd…