Stanovisko ČOS ke správním řízením SÚKL ze dne 20.12. 2018 - Halaven

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 20. 12. 2018 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Halaven. 

Přehled stanovisek od 1.1. 2017 do 21. 12. 2018 - pdf soubor

Česká onkologická společnost nesouhlasí s novou podmínkou úhrady léku Halaven "Pacienti nesmějí být předléčeni kapecitabinem".

Podle dosavadních podmínek byla naopak léčba kapecitabinem vyžadována. Důkazy z klinických studií prokazují účinnost Halavenu jak u pacientek předléčených, tak nepředléčených kapecitabinem. Nové úhradové podmínky znemožní přístup k léčbě Halavenem těm pacientkám, které jsou léčeny podle dosavadních možností hrazené léčby a již dostávají kapecitabin. Studie 301 byla koncipována jako srovnávací studie Halavenu a kapecitabinu a proto ve vstupních podmínkách figuruje nepředléčenost kapecitabinem. Přenášet toto kritérium do úhradových podmínek je nesmyslné, nesprávné a krajně nezodpovědné vůči pacientkám, u nichž léčba již probíhá.