zápisy ze zasedání sekcí

Datum: 19. ledna 2012 v Praze
Účastníci: členové PSNPO

Mgr. Alexandra Škrobánková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Machová.
Omluveni: pro nemoc či nepříznivé počasí ostatní členové sekce

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 8. října 2011 v Ústní nad Labem.

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 21. dubna 2011 v Brně.

Přítomni: členové sekce:Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Hana Čápová, Karolína Machová
Hosté: Věra Reichlová, Lucie Napová. Zvláštní host: PhDr.Petra Nováková

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 18. května 2011 v Brně
Účastníci: členové PSNPO a 2 hosté: Tamara Starnovská ČAS FTN a Miroslava Reczaiová předsedkyně sekce nutričních terapeutek ČAS

Přítomni: Čápová, Kalvodová, Šporcrová, Tóthová
Omluveni: Hrstka, Kynkorová, Machová, Reichlová, Škrobánková

Přítomni: Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Ivona Šporcrová, Hana Kynkorová, Věra Reichlová, Hana Čápová Jako host: Lucie Vančurová. Omluveni: pro nemoc vlastní nebo dětí omluveni ostatní členové sekce.

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 27. ledna 2011 v Praze
Účastníci: členové PSNPO a členové externí pracovní skupiny

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, ostatní řádně omluveni

Host: Jindřich Polívka

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Karolína Machová, Věra Reichlová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, ostatní řádně omluveni.

Host: kpt. PhDr. Jan Pokorný

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 12. května 2010 v Praze
Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové PSNPO

Přítomni: Libuše Kalvodová, Zdeněk Hrstka, Karolína Machová, Hana Kynkorová, Irena Vlčková, Yvona Šporclová, Hana Čápová.

Prezence: na této valné hromadě zrušena pro zcela nepříznivé povětrnostní podmínky

  • Datum: 12. ledna 2010 v Brně
  • Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové pracovní skupiny

Přítomni: Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Rothová
Omluveni: Vlčková, Hrstka, Rovenská

Přítomni: Hrstka, Škrobánková, Kalvodová, Čápová, Rovenská

Omluveni: všichni ostatní členové sekce

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková, Mgr.Hrstka
Omluveni: Mgr. Tothová

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková,Mgr. Tothová
Omluveni: Mgr.Hrstka, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková
Host: Mgr. Kristina Tothová

Diskutována příprava dispenzarizačních návrhů pro hereditární nádorové syndromy. Publikace supplementa Klinické onkologie 2008

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.

Přítomni: Kalvodová, Otevřelová

Omluveni: Škrobánková, Váňová, Juřičková, Hrstka, Vlčková

Účastníci souhlasí s návrhem Prof. Eckschlagera, aby v doporučeních pro dispenzarizaci dětí s rizikem nádorových onemocnění byla uvedena vhodnost sledování informovaným pediatrem s kontaktem na dětského onkologa (plus dalšími odborníky dle syndromu)