zápisy ze zasedání sekcí

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, ostatní řádně omluveni

Host: Jindřich Polívka

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Karolína Machová, Věra Reichlová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, ostatní řádně omluveni.

Host: kpt. PhDr. Jan Pokorný

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Datum: 12. května 2010 v Praze
Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové PSNPO

Přítomni: Libuše Kalvodová, Zdeněk Hrstka, Karolína Machová, Hana Kynkorová, Irena Vlčková, Yvona Šporclová, Hana Čápová.

Prezence: na této valné hromadě zrušena pro zcela nepříznivé povětrnostní podmínky

  • Datum: 12. ledna 2010 v Brně
  • Účastníci: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., členové pracovní skupiny

Přítomni: Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Rothová
Omluveni: Vlčková, Hrstka, Rovenská

Přítomni: Hrstka, Škrobánková, Kalvodová, Čápová, Rovenská

Omluveni: všichni ostatní členové sekce

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková, Mgr.Hrstka
Omluveni: Mgr. Tothová

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková,Mgr. Tothová
Omluveni: Mgr.Hrstka, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková
Host: Mgr. Kristina Tothová

Diskutována příprava dispenzarizačních návrhů pro hereditární nádorové syndromy. Publikace supplementa Klinické onkologie 2008

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.

Místo a čas: 13.9. 2007 , Dermatovenerologická klinika FNKV v Praze.

Souhlas k přípravám organizace sekce byl vysloven na zasedání výboru ČOS dne 17.1. 2006. Sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České dermatovenerologické společnosti. Podkladem k jednání o vzniku samostatné sekce byl Návrh mezioborové spolupráce pro management kožních nádorů.

Přítomni: Kalvodová, Otevřelová

Omluveni: Škrobánková, Váňová, Juřičková, Hrstka, Vlčková

Účastníci souhlasí s návrhem Prof. Eckschlagera, aby v doporučeních pro dispenzarizaci dětí s rizikem nádorových onemocnění byla uvedena vhodnost sledování informovaným pediatrem s kontaktem na dětského onkologa (plus dalšími odborníky dle syndromu)

Slunečné počasí provázelo, jako ostatně vždy, další schůzku sekce.

Dr. Foretová a prof. Eckschlager jednali o přípravě doporučení pro sledování dětských nádorových syndromů. Prof. Eckschlager bude kontaktovat i onkology a další specialisty, kteří se některými syndromy dlouhodobě zabývají.

Za nádherného slunečného jarního dopoledne přijíždí část sekce do Litoměřic, aby zde rokovala a prohlédla si krásně rekonstruovanou budovu – dříve porodnici – na velmi útulný hospic s ochotným a příjemným personálem.

Diskutovány jednotlivé úkoly, které byly uloženy předchozí schůzí:

Omluveni: Mgr. A Škrobánková, Mgr. T. Sýkorová, Mgr. K. Váňová, Mgr. Z. Hrstka

Pracovní skupina se bude pravidelně scházet k vytvoření standard pro indikaci genetické konzultace, genetického testování, standard molekulárně genetického testování a klinického follow-up u pacientů a zdravých vysoce rizikových osob s prokázanou nebo vysoce suspektní dedičnou dispozicí k nádorům.

Přítomní: Mgr.Kalvodová Libuše, Mgr.Hrstka Zdeněk, Mgr.Otevřelová Karolína, Mgr.Sýkorová Tereza, Mgr.Váňová Klára, Mgr.Škrobánková Alexandra

Omluveni: Mgr.Vlčková Irena, Mgr.Juřičková Jiřina

Hosté: prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

Přítomní: Mgr. Irena Vlčková, Mgr. Karolína Otevřelová, Mgr. Zdeněk Hrstka, Mgr. Libuše Kalvodová, Mgr. Alexandra Škrobánková
Omluveni: Mgr. Tereza Sýkorová, Mgr. Klára Vanová, Mgr. Jiřina Juřičková

Přítomní: Mgr. Libuše Kalvodová z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno, Mgr. Jiřina Juřičková z hospice Rajhrad a Mgr. Tereza Sýkorová z Onkologické kliniky FNO. Omluveni: ze zdravotních, pracovních a rodinných důvodů zbývající členové sekce