zápisy ze zasedání sekcí » Psychoonkologie odstranit

V této části najdete zápisy ze zasedání psychoonkologické sekce České onkologická společnosti. Vzhledem k současné situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 a aktuálním nařízením vlády ČR se výbor Psychoonkologické sekce rozhodl o zrušení valné hromady dne...

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy...

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová,
Omluveni: Petra Nováková, Pavla Lhotová.

Mgr. Libuše Kalvodová
Přítomni: všichni členové sekce
Mgr. Libuše Kalvodová
Přítomni: Z. Hrstka, K. Machová, H. Čápová, L. Kalvodová
Omluveni: ostatní členové sekce

Přítomní členové sekce: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Hana Čápová
Omluveni, nemocní: Zdeněk Hrstka, Karolina Machová, Kristina Tothová, Alexandra Škrobánková, Věra Reichlová

Mgr. Alexandra Škrobánková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Machová.
Omluveni: pro nemoc či nepříznivé počasí ostatní členové sekce

Přítomni: členové sekce:Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Hana Čápová, Karolína Machová
Hosté: Věra Reichlová, Lucie Napová. Zvláštní host: PhDr.Petra Nováková

Přítomni: Čápová, Kalvodová, Šporcrová, Tóthová
Omluveni: Hrstka, Kynkorová, Machová, Reichlová, Škrobánková

Přítomni: Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Ivona Šporcrová, Hana Kynkorová, Věra Reichlová, Hana Čápová Jako host: Lucie Vančurová. Omluveni: pro nemoc vlastní nebo dětí omluveni ostatní členové sekce.

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, ostatní řádně omluveni

Host: Jindřich Polívka

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Karolína Machová, Věra Reichlová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, ostatní řádně omluveni.

Host: kpt. PhDr. Jan Pokorný

Přítomni: Libuše Kalvodová, Zdeněk Hrstka, Karolína Machová, Hana Kynkorová, Irena Vlčková, Yvona Šporclová, Hana Čápová.

Prezence: na této valné hromadě zrušena pro zcela nepříznivé povětrnostní podmínky

Přítomni: Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Rothová
Omluveni: Vlčková, Hrstka, Rovenská

Přítomni: Hrstka, Škrobánková, Kalvodová, Čápová, Rovenská

Omluveni: všichni ostatní členové sekce

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková, Mgr.Hrstka
Omluveni: Mgr. Tothová

Přítomni: Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková,Mgr. Tothová
Omluveni: Mgr.Hrstka, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková
Host: Mgr. Kristina Tothová

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Přítomni: Kalvodová, Otevřelová

Omluveni: Škrobánková, Váňová, Juřičková, Hrstka, Vlčková

Slunečné počasí provázelo, jako ostatně vždy, další schůzku sekce.

Za nádherného slunečného jarního dopoledne přijíždí část sekce do Litoměřic, aby zde rokovala a prohlédla si krásně rekonstruovanou budovu – dříve porodnici – na velmi útulný hospic s ochotným a příjemným personálem.

Omluveni: Mgr. A Škrobánková, Mgr. T. Sýkorová, Mgr. K. Váňová, Mgr. Z. Hrstka

Přítomní: Mgr.Kalvodová Libuše, Mgr.Hrstka Zdeněk, Mgr.Otevřelová Karolína, Mgr.Sýkorová Tereza, Mgr.Váňová Klára, Mgr.Škrobánková Alexandra

Omluveni: Mgr.Vlčková Irena, Mgr.Juřičková Jiřina

Hosté: prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc.

Přítomní: Mgr. Irena Vlčková, Mgr. Karolína Otevřelová, Mgr. Zdeněk Hrstka, Mgr. Libuše Kalvodová, Mgr. Alexandra Škrobánková
Omluveni: Mgr. Tereza Sýkorová, Mgr. Klára Vanová, Mgr. Jiřina Juřičková

Přítomní: Mgr. Libuše Kalvodová z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno, Mgr. Jiřina Juřičková z hospice Rajhrad a Mgr. Tereza Sýkorová z Onkologické kliniky FNO. Omluveni: ze zdravotních, pracovních a rodinných důvodů zbývající členové sekce