Sekce psychoonkologie

Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006. Předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS byla zvolena Mgr. Libuše Kalvodová. Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka onkologického pacienta, odborný i vědecký růst členů sekce a aktivně se účastní odborných republikových i zahraničních odborných akcí. Každoročně pořádá Psychoonkologická sympózia. Je třeba, aby si lékařská veřejnost uvědomila, že terapeutické a diagnostické metody psychoonkologa se liší od rutinní léčby lékaře, ale ve svých důsledcích slouží ku prospěchu stejnému, onkologickému pacientu.

Vzhledem k současné situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 a aktuálním nařízením vlády ČR se výbor Psychoonkologické sekce rozhodl o zrušení valné hromady dne 24.4.2020 v Liberci. O termínu dalšího setkání budeme informovat na stránkách Psychoonkologické sekce. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně:

  • 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění, které se mělo konat 7. 9. 2022 bylo zrušeno a přesunuto na rok 2023.
Klíčová slova
odborné sekce; Psychoonkologie