zápisy ze zasedání výboru ČOS

Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Büchler, Dušek, Petruželka, Ryška, Svoboda M., Žaloudík
Hosté: --
Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek
Hosté: MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Renata Knorová, MBA
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček
Omluveni: Žaloudík
Hosté:  --
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Kolářová, Petráková, Petruželka, Svoboda M., Ryška
Hosté: Mgr. Jakub Dvořáček, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Vorlíček
Omluveni: Tesařová, Žaloudík
Hosté: prim. dr. Matoušková
Přítomni: Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová
Omluveni: Büchler, Janovský, Petráková, Svoboda M., Ryška, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: MUDr. Honěk, MUDr. Knorová, MUDr. Frňka, MUDr. Bartíšková a Mgr. Podrazilová
Prof. MUDr. Babjuk
Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Büchler, Fínek, Petruželka, Študentová,Tesařová, Žaloudík
Hosté:  ----
Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Vorlíček, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Kolářová
Hosté: ----
Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda Tomáš, Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Petruželka, Svoboda Marek, Tesařová
Hosté: MUDr. Renata Neumanová a MUDr. Martin Šmakal
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček,
Omluveni: Svoboda Marek, Študentová, Žaloudík
Hosté: ---

V souladu se stanovami svolal výbor ČOS Shromáždění všech členů České onkologické společnosti ČLS J.E.P. na 28. 4. 2016. v 19 hodin na BVV (v rámci Brněnských onkologických dnů). Níže najdete Zprávu o činnosti ČOS ČLS J.E.P. z.s,  Zprávu o finančním hospodaření ČOS za roky 2011-2015 a Zprávu revizní komise ČOS ČLS J.E.P. z.s. 

 

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Tomáš, Tesařová
Omluveni: Dušek, Svoboda Marek, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: PhDr. Petra Nováková
Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Dušek
Hosté: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Petruželka, Študentová, Vorlíček
Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Tomáš, Študentová, Vorlíček, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Ryška, Svoboda Marek
Hosté: MUDr. Renata Neumanová, MUDr. Martin Šmakal
Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová
Omluveni: Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a MUDr. Michaela Matoušková
Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Ryška, Študentová
Hosté:  ---
Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Janovský, Študentová,
Hosté: ---

 

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Ryška, Študentová
Hosté: členové výboru SROBF v čele s předsedou prof. MUDr. Jiřím Peterou, CSc.

 

Přítomni:  Büchler, Dušek, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T.,
Tesařová, Vorlíček, Žaloudík, Janovský, Kolářová, Študentová
Omluveni: Fínek, Petráková
Host: Ćwiertka
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Fínek, Petruželka, Tesařová, Ryška, Melichar, Vyzula, Cwiertka, Petráková, Kolářová
Omluveni: Dušek
Nepřítomen: Žaloudík
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Cwiertka, Petráková, Fínek, Dušek, Ryška, Kolářová
Omluveni: Prausová, Vyzula, Petruželka, Tesařová
Nepřítomen: Žaloudík

Účastníci jednání:

Česká onkologická společnost

 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, Dr.h.c.
 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 • Prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 • JUDr. MUDr. Petr Honěk, MBA
 • MUDr. Emília Bartišková
Svaz pojišťoven České republiky
 • PharmDr. Ivana Cimalová, MBA
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Prausová, Melichar, Petruželka, Tesařová, Petráková, Kolářová, Cwiertka
Host: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Omluveni: Dušek, Ryška, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Melichar, Petruželka, Tesařová, Petráková, Cwiertka, Kolářová, Ryška, Fínek
Omluveni: Dušek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Prausová, Petráková, Ryška,  Petruželka, Tesařová, Fínek, Cwiertka, Kolářová, Dušek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík

 

 

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Petráková, Ryška, Melichar, Tesařová, Cwiertka
Omluveni: Dušek, Vyzula, Fínek, Kolářová, Petruželka,
Nepřítomen: Žaloudík
Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Prausová, Tesařová, Petráková, Cwiertka, Kolářová
Omluveni: Dušek, Fínek, Petruželka, Ryška, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
Přítomni: Vorlíček, Melichar, Kolářová, Ryška, Prausová, Petruželka, Petráková
Omluveni: Abrahámová, Tesařová, Fínek, Cwiertka, Dušek, Vyzula, Žaloudík