Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 894 zrušit všechny filtry

Viabilní = živý, života schopný. Používá se pro hodnocení stavu jak jednotlivých buněk, tak celého organismu.

Viabilní nádor = nádorové buňky mohou být nalezeny při hodnocení histologického nálezu po předchozí léčbě nádoru (na rozdíl od buněk nekrotických = odumřelých), podezření na viabilní ložisko může být vysloveno při nálezu metabolicky aktivního ložiska při PET nebo PET/CT vyšetření nebo při galiové scintigrafii.

Vídeňská klasifikace je histologické hodnocení neoplazie v bioptickém vzorku z trávicího traktu:

 1. negativní nález;
 2. neurčitý nález;
 3. neinvazivní nádor (dysplazie, adenom) nízkého stupně;
 4. neinvazivní nádor vysokého stupně (adenom, neinvazivní karcinom) nebo podezření na invazivní karcinom;
 5. invazivní karcinom.

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou VBL

Mechanismus účinku léku

 • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinblastin brání vzniku mikrotubulů nebo již vzniklé mikrotubuly odbourává. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní injekce nebo infúze zpravidla jednou týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Vzhledem k nežádoucím účinkům se však doporučuje vzít v úvahu možnost potenciálního ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty

Mechanismus účinku léku

 • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinflunin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 20 minut jednou za 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Vinflunin může způsobit únavu a závratě, které mohou vést k mírnému až středně závažnému ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou VCR

Mechanismus účinku léku

Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinkristin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit. Vinkristin může také ovlivňovat jiné buněčné systémy, jako je syntéza DNA a RNA, syntéza lipidů aj.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní injekce nebo infúze zpravidla jednou týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Vzhledem k nežádoucím účinkům (neurologickým) by se měla vzít v úvahu možnost ovlivnění schopnosti řídit vozidla.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou NVLB

Mechanismus účinku léku

 • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinorelbin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit. Na rozdíl od jiných derivátů nepůsobí na mikrotubuly v nervových buňkách

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 6-10 minut jednou týdně, nejčastěji dvě infúze za 3 týdny
 • Tobolky užívané ústy jednou týdně, nejčastěji dvě podání za 3 týdny.
 • Doporučuje se užívat tobolky během jídla. Tobolky se polykají celé.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Vinorelbin tuto schopnost neovlivňuje. Přesto je nutné postupovat obezřetně s ohledem na některé nežádoucí účinky léku.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.

Virus drobná živá částice obsahující pouze krátkou DNA nebo RNA a bílkovinný oba (kapsidu)l. Viry nejsou schopny se samy množit, množí se v buňkách živých organismů. Viry způsobují řadu nemocí živočichů i rostlin, od onemocnění banálních po onemocnění smrtelná, některé viry způsobují maligní zvrat napadených buněk. Existují i viry napadající bakterie (bakteriofágy). Viry nejsou citlivé k antibiotikům.

Lidský (humánní) T-lymfotropický virus (HTLV) je RNA retrovirus, který může (HTLV typ I) způsobovat lymfomy z T-buněk či vzácné formy leukémií. Za určitých výjimečných okolností se může přenášet kontaminovanou krví, sexuálním přenosem či kojením. V našich oblastech je výskyt pozitivity nízký

Lidský (humánní) papilomavirus (HPV) je příčinou karcinomu děložního čípku u žen, u mužů zhoubné nádory penisu, análního otvoru a krku a může být i příčinou nezhoubných nádorků kůže a sliznic a genitálních bradavic. Přenáší se téměř výhradně pohlavním stykem. Infekci lze předejít včasným očkováním proti HPV. Pokud již infekce probíhá, není očkování účinné

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitor signální dráhy Hedgehog

Mechanismus účinku léku

 • Receptor PTCH a jeho ligandy inaktivují dráhu SMO – Hedgehog a tak omezují růst a dělení buněk. Patologická aktivace této dráhy v kožních buňkách vede ke vzniku a progresi některých karcinomů včetně bazocelulárního karcinomu kůže.
 • Vismodegib blokuje bílkovinu SMO a tedy aktivitu signální dráhy

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

 • Tobolky užívané ústy jednou denně dlouhodobě
 • Může se užívat s jídlem. Tobolky nekousat nedrtit.
 • Během léčby vismodegibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).

Vitamíny jsou látky nezbytné pro fungování organismu, které však organismus nedokáže vytvořit (až na výjimky) a musí je proto přijímat v potravě. Některé vitamíny jsou důležité antioxidanty, jiné jsou nezbytnou součástí důležitých enzymů.

Nedostatek vitamínů (avitaminóza) vede k závažným poruchám, nebezpečný však může být i nadbytek vitamínů (hypervitaminóza) rozpustných v tucích (A, D, E, K), při kombinaci vitamínových přípravků je proto nutná opatrnost.

Vláknina je nestravitelná část potravy, která ovlivňuje činnost střev a vstřebávání některých látek (např. tuků, ale i některých léků). Váže na sebe vodu, což vede jednak k nabobtnání a pocitu nasycení, jednak k "naředění" obsahu tlustého střeva, a tak k rychlejšímu vyprazdňování. Působí jako prevence nádorů tlustého střeva nebo hemeroidů. Některé druhy vlákniny jsou zdrojem energie pro střevní mikroflóru, která má další příznivé účinky na organismus.

Vulva je souhrnné označení pro zevní ženské pohlavní orgány, vulvární poradna pak gynekologické oddělení zaměřené na onemocnění těchto orgánů.

Výpotek je tekutina, která vzniká z nejrůznějších příčin - v souvislosti se zánětem, úrazem, nádorem apod. Viz např. fluidotorax a ascites.

Dávka léků, popřípadě dávka záření, kterou je nemocnému možno podat, je omezena nežádoucími účinky léčby, taková dávka však nemusí dostačovat ke zničení nádoru.

Mezi nejdůležitější nežádoucí účinky patří útlum krvetvorby (viz krevní obraz). Při transplantační léčbě se používají vysoké dávky chemoterapie (popřípadě celotělové ozáření), kromě nádorových buněk jsou ale zcela zničeny i krvetvorné buňky, které je nutno nahradit transplantací.

Výživa (nutrice, latinsky nutritio = výživa) je přívod potravy, která je zdrojem energie a látek potřebných pro stavbu a fungování organismu. Základní součástí nutrice jsou nutrienty - živiny (bílkoviny, lipidy, sacharidy), vitaminy, minerální látky a stopové prvky, vláknina a nestravitelné zbytky, voda a některé další látky (ochucující apod.)

Malnutrice (latinsky malus = škodlivý, zlý, špatný) je nedostatečná výživa, může se jednat jak o celkově nedostačený příjem potravy a energie, nebo o špatné složení -  nedostatek některé složky (proteinů, vitaminů apod.)

Pokud pacient není schopen dostatečného příjmu potravy (při nechutenství, bolesti, polykacích obtížích apod.) je nutno zajistit dostatečný příjem živin jinak. K tomu jsou určeny přípravky s přesně definovaným obsahem nutričních složek, a to v optimálním poměru pro potřeby pacientů v malnutrici.

Enterální výživa: Je-li možný příjem ústy, lze podávat speciální vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou buď k popíjení (tzv. sipping). Když není možný ani takový příjem stravy, je lze roztok podávat sondou zavedenou ústy nebo nosem, popřípadě speciální sondou zavedenou přes kůži do žaludku nebo do střeva (viz PEG, PEJ). 

Parenterální výživa: jiné speciálně připravené roztoky podávané formou nitrožilní infúze.

(Pozn.: Podávání běžných roztoků, včetně roztoků glukózy, k zajištění dostatečného přívodu tekutin, není "výživa")

Více v článku Výživa onkologicky nemocného