Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 1149 zrušit všechny filtry

Chirurgické odnětí (prsu = mastektomie)

nadřazený termín: chirurgická léčba

Podívejte se také na video o operacích prsu.

Ženské či mužské pohlavní hormony, které mohou podporovat růst nádoru prsu nebo prostaty se tvoří ve vaječnících nebo ve varlatech. Prvním krokem hormonální léčby je zastavení tvorby hormonů v těchto orgánech, což je možné chirurgickým odstraněním vaječníků/varlat nebo nověji pomocí léků. Činnost vaječníků/varlat je řízena z podvěsku mozkového (hypofýzy) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (LHRH). LHRH analoga jsou podobné molekule LHRH, avšak jejich podání vede k zablokování tvorby hormonů ve vaječnících/varlatech. V dřívějších dobách se používalo i chirurgické odstranění hypofýzy nebo nadledvinek, popřípadě se vaječníky/varlata ozářily a tak byla potlačena jejich funkce.
Více informací o onemocněních hypofýzy najdete na webu Lab Tests Online.

„abladon“ je pravděpodobně zkomoleninou latinského slova „ablacio“, což znamená „snesení“. Ve spojitosti s operací pro nádor prsu „ablacio mammae“ znamená „snesení (amputace) prsu“

adenokarcinom ze žlázových lalůčků

acinární typ adenokarcinomu je popisem mikroskopického obrazu nádoru, jednotlivé části celého pojmu jsou vysvětleny v jednotlivých heslech slovníčku linkos: viz:

acinus je žlázový lalůček. Acinózní nádor je nádor vytvářející struktury podobné žlázovým lalůčkům. Jde o popis mikroskopické stavby tkáně.

adeno Ca je zkratka pro adenokarcinom, maternice je česky děloha. Více informací najdete v článku Nádorové onemocnění těla děložního.

Jedná se o příklad nálezu z lékařské zprávy: 

adenoca = adenokarcinom, to je nejběžnější typ nádoru tlustého střeva,

13 uzlin/0+ = při operaci bylo odebráno a následně vyšetřeno 13 lymfatických (mízních) uzlin, v žádné z nich nebyl nalezen nádor, který by se do nich mohl šiřit ze střeva.

tkáň vykazující smíšené známky adenomu a nádor nezhoubný (benigní).

Adenoidně cystický karcinom je popis mikroskopického vzhledu nádoru, ve kterém jsou struktury podobné žláze a dutiny (cysty). Jen na základě tohoto popisu nelze vyvozovat žádné závěry o léčbě či prognóze onemocnění. Důležitější je, ze které tkáně (orgánu) nádor vychází a jaký je jeho rozsah.

Adenokarcinomy mohou mít různou mikroskopickou strukturu v závislosti na výchozí tkáni. Adenokarcinom intestinálního typu znamená, že mikroskopický obraz odpovídá nádoru vzniklému z buněk střeva.

Léčba adenokarcinomu štítné žlázy se řídí rozsahem nádoru a jeho dalšími charakteristikami, v úvahu přichází především chirurgické odstranění (části) štítné žlázy.

Adenokarcinom tlustého střeva je adenokarcinom lokalizovaný v tlustém střevu.
Přečtěte si článek na Linkos: