Slovníček

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pojmů: 1144 zrušit všechny filtry

Chirurgické odnětí (prsu = mastektomie)

nadřazený termín: chirurgická léčba

Podívejte se také na video o operacích prsu.

Ženské či mužské pohlavní hormony, které mohou podporovat růst nádoru prsu nebo prostaty se tvoří ve vaječnících nebo ve varlatech. Prvním krokem hormonální léčby je zastavení tvorby hormonů v těchto orgánech, což je možné chirurgickým odstraněním vaječníků/varlat nebo nověji pomocí léků. Činnost vaječníků/varlat je řízena z podvěsku mozkového (hypofýzy) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (LHRH). LHRH analoga jsou podobné molekule LHRH, avšak jejich podání vede k zablokování tvorby hormonů ve vaječnících/varlatech. V dřívějších dobách se používalo i chirurgické odstranění hypofýzy nebo nadledvinek, popřípadě se vaječníky/varlata ozářily a tak byla potlačena jejich funkce.
Více informací o onemocněních hypofýzy najdete na webu Lab Tests Online.

„abladon“ je pravděpodobně zkomoleninou latinského slova „ablacio“, což znamená „snesení“. Ve spojitosti s operací pro nádor prsu „ablacio mammae“ znamená „snesení (amputace) prsu“

adenokarcinom ze žlázových lalůčků
adenokarcinom ze žlázových lalůčků

acinární typ adenokarcinomu je popisem mikroskopického obrazu nádoru, jednotlivé části celého pojmu jsou vysvětleny v jednotlivých heslech slovníčku linkos: viz:

acinus je žlázový lalůček. Acinózní nádor je nádor vytvářející struktury podobné žlázovým lalůčkům. Jde o popis mikroskopické stavby tkáně.

adeno Ca je zkratka pro adenokarcinom, maternice je česky děloha. Více informací najdete v článku Nádorové onemocnění těla děložního.

Jedná se o příklad nálezu z lékařské zprávy: 

adenoca = adenokarcinom, to je nejběžnější typ nádoru tlustého střeva,

13 uzlin/0+ = při operaci bylo odebráno a následně vyšetřeno 13 lymfatických (mízních) uzlin, v žádné z nich nebyl nalezen nádor, který by se do nich mohl šiřit ze střeva.

tkáň vykazující smíšené známky adenomu a nádor nezhoubný (benigní).

Adenoidně cystický karcinom je popis mikroskopického vzhledu nádoru, ve kterém jsou struktury podobné žláze a dutiny (cysty). Jen na základě tohoto popisu nelze vyvozovat žádné závěry o léčbě či prognóze onemocnění. Důležitější je, ze které tkáně (orgánu) nádor vychází a jaký je jeho rozsah.

Adenokarcinomy mohou mít různou mikroskopickou strukturu v závislosti na výchozí tkáni. Adenokarcinom intestinálního typu znamená, že mikroskopický obraz odpovídá nádoru vzniklému z buněk střeva.

Léčba adenokarcinomu štítné žlázy se řídí rozsahem nádoru a jeho dalšími charakteristikami, v úvahu přichází především chirurgické odstranění (části) štítné žlázy.