prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, člen výboru ČOS (Žlutý kopec 7, 656 63 Brno)

E-mail: vorlicek.jiri@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů a článků pro pacienty publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy, články v Klinické onkologii a Onkologické péči, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a také brožury a články pro pacienty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Stránky na Linkosu

Články na Linkosu

Léčebné postupy